Andreas Hallgren

Din virtuella marknadsavdelning.

Andreas har över 20 års erfarenhet inom kommunikation och marknad. Han har arbetat som marknads- och varumärkeschef inom både mindre och större organisationer. Han har ett strategiskt och kommersiellt tänk som hjälper organisationer sätta och möta sina mål. Men han är också operativ ut i fingerspetsarna.

Andreas har vid flera tillfällen byggt upp och drivit inhouse- och marknadsavdelningar från grunden, med fokus på att med små medel driva praktisk, relevant, kostnadseffektiv och framför allt kommersiellt viktig kommunikation för bolagen han arbetat med.

Han är ursprungligen grafisk formgivare, men har byggt upp en unik kombination av erfarenhet inom både strategi och hantverk. Det gör honom unikt lämpad att utgå från varje företags utmaningar och behov och leverera resultat.

Inom sina egna kompetensområden  har Andreas stor erfarenhet av alla typer av kommunikationsinsatser, från PR, copy, form, webb och rörlig media och kan både självständigt producera det som behövs eller vara en mycket kunnig beställare av kommunikationstjänster.

Kommunikation 360°

Förmåga att driva marknadsaktiviteter från att identifiera behov, genomföra aktiviteter och följa upp resultat.

PR, content och grafisk form

Att skriva framgångsrik copy, artiklar och pressmaterial. Och i bild, form och text paketera produkter och tjänster och få ut dessa till rätt målgrupp i rätt kanaler.

Operations

Att operativt sköta hela eller delar av marknadsfunktionen, contentarbetet och kommunikationskanalerna.

Marknadsstöd

Att vara ett marknadsstöd till organisationen kring större event, lanseringar, konferenser etc.

Projektledning

Projektledning av webbprojekt eller marknadsprojekt med många externa och interna parter.

Advisory

Att fungera som rådgivare eller inspiratör till befintlig marknadsavdelning eller utbilda organisationen inom PR och kommersiell kommunikation.

Kontakta mig

Mail: hej@andreashallgren.com

Telefon: 0760-341 341


Linkedin