Foto på Andreas Hallgren, närbild/halvbild. Foto: Jan-Olof Yxell